สัญญาต่างๆ

[ 317 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบถ้วย) ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/28 admin 2022-6-10 16:41
  สัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเย็น ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/5 admin 2022-6-10 16:38
  สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2022-6-2 0/20 admin 2022-6-2 09:23
  สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/14 admin 2022-6-1 17:35
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-5-30 0/23 admin 2022-5-30 12:22
  บันทึ่กต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 28_2564 ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/23 admin 2022-5-16 15:41
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมมัสยิดนูรุ้ลมูบิน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/22 admin 2022-5-16 15:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/19 admin 2022-5-16 15:36
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/19 admin 2022-5-16 15:34
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายพัฒนาการปลายคลอง-เขาระกำ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/18 admin 2022-5-16 15:32
  สัญญาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/18 admin 2022-5-16 15:30
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/16 admin 2022-5-16 15:27
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลากซุง ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/73 admin 2022-4-21 09:32
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดมะม่วง ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/63 admin 2022-4-21 09:29
  สัญญาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มบริเวณสวนสุขภาพบ่อพลอยเมืองสุขภาพดี ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/76 admin 2022-4-11 15:10
  สัญญาเลขที่ 1/2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) จัดซื้อรถสุขเคลื่อนที่ขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/70 admin 2022-4-11 15:01
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองน้ำหวาน ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/75 admin 2022-4-5 16:34
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/76 admin 2022-4-5 16:31
  สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า บริเวณสะพานข้างวัดคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/76 admin 2022-4-5 16:24
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีวิจัยและพัฒนา-อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/72 admin 2022-4-5 16:18