สัญญาต่างๆ

[ 200 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังอ้อ-คลองมะนาว ไฟล์แนบ admin 2021-5-7 0/1 admin เมื่อวาน 16:51
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายแหลมหญ้า-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2021-5-7 0/2 admin เมื่อวาน 16:39
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลอด หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทราย ไฟล์แนบ admin 2021-4-29 0/12 admin 2021-4-29 15:30
  สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/8 admin 2021-4-28 10:27
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/10 admin 2021-4-28 10:22
  สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์สายหลวงนรา ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/11 admin 2021-4-22 11:08
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-4-8 0/18 admin 2021-4-8 17:29
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2021-4-7 0/16 admin 2021-4-7 15:45
  สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-3-29 0/20 admin 2021-3-29 16:49
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-3-25 0/18 admin 2021-3-25 17:33
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรา ไฟล์แนบ admin 2021-3-24 0/22 admin 2021-3-24 16:26
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนสายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/18 admin 2021-3-17 12:46
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-3-16 0/21 admin 2021-3-16 16:34
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/24 admin 2021-3-11 11:13
  สัญญาโครงการปรับปรุงอาคารจำหน่าย OTOP บ้านแหลมศอก ไฟล์แนบ admin 2021-1-26 0/37 admin 2021-1-26 11:42
  สัญญาโครงการก่อสร้างจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2021-1-26 0/34 admin 2021-1-26 11:32
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-12-30 0/86 admin 2020-12-30 15:47
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2020-12-23 0/82 admin 2020-12-23 17:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-12-22 0/75 admin 2020-12-22 16:26
  สัญญาก่อสร้างห้องแต่งตัวสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/103 admin 2020-12-7 12:29