สัญญาต่างๆ

[ 173 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างก่อสร้างแนวกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองอ่าวระวะ ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/30 admin 2020-9-29 17:35
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานซอยปากคลองน้ำเชี่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/27 admin 2020-9-29 17:26
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปรับปรุงหอประชุมภายในโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/40 admin 2020-9-29 15:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/86 admin 2020-9-15 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/71 admin 2020-9-15 14:11
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-14 0/73 admin 2020-9-14 17:04
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-9-11 0/72 admin 2020-9-11 17:01
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/99 admin 2020-9-3 10:24
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/87 admin 2020-9-3 10:16
  สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบฆ้อ-บ่อพระ ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/93 admin 2020-9-2 13:11
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2020-9-1 0/89 admin 2020-9-1 15:48
  สัญญาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-1 0/87 admin 2020-9-1 09:58
  สัญญาจ้างโครงการดำเนินการขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2020-8-31 0/90 admin 2020-8-31 14:53
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-เนินขี้ไหล ไฟล์แนบ admin 2020-8-25 0/106 admin 2020-8-25 16:59
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-25 0/116 admin 2020-8-25 10:03
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรณู ไฟล์แนบ admin 2020-8-19 0/113 admin 2020-8-19 10:08
  สัญญาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/298 admin 2020-8-10 17:30
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณเลียบคลอง คลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/286 admin 2020-8-10 17:26
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-5 0/316 admin 2020-8-5 11:19
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2020-7-31 0/382 admin 2020-7-31 08:52