สัญญาต่างๆ

[ 353 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการจา้งปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/13 admin 2022-11-23 14:26
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/20 admin 2022-11-21 16:23
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/23 admin 2022-11-21 16:20
  สัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอี ไฟล์แนบ admin 2022-11-15 0/36 admin 2022-11-15 15:12
  สัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเครื่องจักรกล ไฟล์แนบ admin 2022-11-15 0/35 admin 2022-11-15 15:02
  สัญญาโครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/48 admin 2022-11-7 17:06
  แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2022-10-18 0/57 admin 2022-10-18 10:26
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/58 admin 2022-10-17 17:22
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/63 admin 2022-10-17 17:17
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไฟล์แนบ admin 2022-10-7 0/73 admin 2022-10-7 09:48
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาค่าขนขยะชายหาดคลองพร้าว ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/202 admin 2022-9-22 17:10
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/97 admin 2022-9-22 17:03
  สัญญาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/103 admin 2022-9-22 17:01
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศํยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/106 admin 2022-9-22 11:24
  สัญญาซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/109 admin 2022-9-22 10:29
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กบริเวณมัสยิดนูรุ้ลการีม ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/101 admin 2022-9-20 11:07
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนสายบ้านคลองสน-บ้านสลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/99 admin 2022-9-20 11:04
  สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/127 admin 2022-9-13 15:16
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/124 admin 2022-9-8 17:28
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/114 admin 2022-9-8 17:26