สัญญาต่างๆ

[ 184 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-12-30 0/20 admin 2020-12-30 15:47
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2020-12-23 0/16 admin 2020-12-23 17:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-12-22 0/16 admin 2020-12-22 16:26
  สัญญาก่อสร้างห้องแต่งตัวสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/45 admin 2020-12-7 12:29
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองมะละกอ ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/38 admin 2020-12-7 11:54
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองนาเกลือ ไฟล์แนบ admin 2020-11-23 0/53 admin 2020-11-23 16:48
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2020-11-17 0/61 admin 2020-11-17 14:25
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองแอ่ง-บ้านปะแน็ต ไฟล์แนบ admin 2020-11-5 0/67 admin 2020-11-5 09:22
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสน-มาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/43 admin 2020-10-28 16:48
  สัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/50 admin 2020-10-28 10:05
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2020-10-27 0/57 admin 2020-10-27 14:24
  สัญญาจ้างก่อสร้างแนวกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองอ่าวระวะ ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/118 admin 2020-9-29 17:35
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานซอยปากคลองน้ำเชี่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/104 admin 2020-9-29 17:26
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปรับปรุงหอประชุมภายในโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/108 admin 2020-9-29 15:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/151 admin 2020-9-15 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/132 admin 2020-9-15 14:11
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-14 0/140 admin 2020-9-14 17:04
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-9-11 0/137 admin 2020-9-11 17:01
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/174 admin 2020-9-3 10:24
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/162 admin 2020-9-3 10:16