สัญญาต่างๆ

[ 242 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 26_2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ไฟล์แนบ admin 2021-9-23 0/1 admin 3 ชั่วโมงก่อน
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/1 admin เมื่อวานซืน 16:50
  สัญญาจ้างก่อสร้างโคงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/1 admin เมื่อวานซืน 16:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/2 admin เมื่อวานซืน 16:27
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-9-9 0/8 admin 2021-9-9 14:15
  สัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-9-9 0/4 admin 2021-9-9 12:32
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลฯ ไฟล์แนบ admin 2021-9-3 0/9 admin 2021-9-3 17:07
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารร้านค้าบริเวณประตูหน้าเมือง ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/6 admin 2021-8-31 14:54
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนซอยทุ่งเสา หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/7 admin 2021-8-31 14:40
  ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทาสี อาคารจวนเรสิดังส์กัมปอร์ตตำบลบางพระ ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/8 admin 2021-8-31 14:35
  บันทึ่กต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-26 0/15 admin 2021-8-26 12:24
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2021-8-24 0/23 admin 2021-8-24 10:46
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/38 admin 2021-8-17 11:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/34 admin 2021-8-10 17:23
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-8-9 0/30 admin 2021-8-9 17:20
  สัญญาโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนประเภอกลางแจ้งและในร่ม ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/44 admin 2021-8-3 17:04
  สัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระยั้ง ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/40 admin 2021-8-3 17:02
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/44 admin 2021-7-29 17:23
  สัญญาก่อสร้างเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/64 admin 2021-7-20 15:11
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/67 admin 2021-7-20 11:52