สัญญาต่างๆ

[ 276 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-1-12 0/4 admin 5 วันก่อน 17:14
  สัญญาโครงการก่อสร้างแนวกันการกัดเซาะตลิ่ง ไฟล์แนบ admin 2022-1-11 0/4 admin 6 วันก่อน 15:06
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป่ง 30 ไฟล์แนบ admin 2022-1-7 0/43 admin 2022-1-7 16:02
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/48 admin 2022-1-4 18:04
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/40 admin 2022-1-4 17:56
  สัญญาก่อสร้างจ้างติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี ไฟล์แนบ admin 2021-12-30 0/46 admin 2021-12-30 17:34
  สัญญาโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม ไฟล์แนบ admin 2021-12-30 0/40 admin 2021-12-30 17:23
  สัญญาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-12-29 0/49 admin 2021-12-29 17:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-12-24 0/54 admin 2021-12-24 17:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโสน-หมึ่นด่าน ไฟล์แนบ admin 2021-12-24 0/49 admin 2021-12-24 17:28
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 28/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-12-23 0/51 admin 2021-12-23 17:16
  สัญญาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-12-15 0/59 admin 2021-12-15 17:24
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-12-8 0/65 admin 2021-12-8 10:01
  สัญญาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2021-12-3 0/92 admin 2021-12-3 11:54
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด ไฟล์แนบ admin 2021-12-2 0/98 admin 2021-12-2 15:16
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 28_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-24 0/81 admin 2021-11-24 12:29
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-15 0/109 admin 2021-11-15 12:04
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 26_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/104 admin 2021-11-9 15:49
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/110 admin 2021-11-9 10:40
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-5 0/108 admin 2021-11-5 17:19