สัญญาต่างๆ

[ 395 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางพระ ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/50 admin 2023-4-24 12:29
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราตรี หมู่ที่ 9 บ้านวังตัก ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/51 admin 2023-4-24 12:23
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง หมู่ที่ 7 ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/54 admin 2023-4-24 12:18
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแขวน - ตะเคียนเอน หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/48 admin 2023-4-24 12:10
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมอราษฎร์ หมู่ที่ 8 บ้านตาละวาย ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/49 admin 2023-4-24 12:05
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/46 admin 2023-4-24 12:01
  สัญญาซื้อขาย รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ (MAN) รุ่น MAN D2576 LOH 10 ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/52 admin 2023-4-24 11:15
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/64 admin 2023-4-19 13:57
  สัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/59 admin 2023-4-19 12:18
  สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/55 admin 2023-4-19 12:03
  สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/55 admin 2023-4-19 11:49
  บันทึกข้อตกลงจ้าง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/55 admin 2023-4-19 11:42
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระนำ้ผี หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/53 admin 2023-4-18 12:52
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาติบน - วังโศก หมู่ที่ 7 ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/46 admin 2023-4-18 12:48
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนุสรณ์ หมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/49 admin 2023-4-18 12:36
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/47 admin 2023-4-18 12:32
  สัญญาก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองยายม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/43 admin 2023-4-18 10:10
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมแสง ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/83 admin 2023-2-27 17:08
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาปุ่น-ขุนชิน ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/89 admin 2023-2-27 17:02
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตะบก หมู่ที่ 3 บ้านสลัก ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/98 admin 2023-2-27 16:56