สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างทำของ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง เป็นรถ 2 ชั้น ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/54 admin 2023-1-4 10:41
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โชคพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2023-1-6 0/46 admin 2023-1-6 16:41
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 5 ไฟล์แนบ admin 2023-1-6 0/42 admin 2023-1-6 16:37
  สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการสนามหญ้าเทียมในร่มฯ ไฟล์แนบ admin 2023-1-18 0/26 admin 2023-1-18 10:48
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉางเกลือ - บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2023-1-18 0/25 admin 2023-1-18 10:42
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตร.ถ.10008 สายมะอึกแรด สระใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/16 admin 2023-1-19 12:15
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/15 admin 2023-1-19 12:10