สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตร.ถ.10008 สายมะอึกแรด สระใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/16 admin 2023-1-19 12:15
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/15 admin 2023-1-19 12:10
  สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการสนามหญ้าเทียมในร่มฯ ไฟล์แนบ admin 2023-1-18 0/26 admin 2023-1-18 10:48
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉางเกลือ - บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2023-1-18 0/25 admin 2023-1-18 10:42
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โชคพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2023-1-6 0/46 admin 2023-1-6 16:41
  สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 5 ไฟล์แนบ admin 2023-1-6 0/42 admin 2023-1-6 16:37
  สัญญาจ้างทำของ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง เป็นรถ 2 ชั้น ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/54 admin 2023-1-4 10:41
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/59 admin 2022-12-15 16:48
  แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/61 admin 2022-12-14 16:28
  แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครกงารปรับปรุงถนน ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/54 admin 2022-12-14 16:12
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า (ช่วงโรงแรมไพลิน-สามแยกสุเหร่า) ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/54 admin 2022-12-14 16:05
  สัญญาโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/58 admin 2022-12-14 16:03
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/59 admin 2022-12-14 16:00
  สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการจา้งปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/92 admin 2022-11-23 14:26
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/92 admin 2022-11-21 16:23
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/92 admin 2022-11-21 16:20
  สัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอี ไฟล์แนบ admin 2022-11-15 0/93 admin 2022-11-15 15:12
  สัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเครื่องจักรกล ไฟล์แนบ admin 2022-11-15 0/92 admin 2022-11-15 15:02
  สัญญาโครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/105 admin 2022-11-7 17:06