สัญญาต่างๆ

[ 369 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนสายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/758 admin 2021-3-17 12:46
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-3-16 0/714 admin 2021-3-16 16:34
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/744 admin 2021-3-11 11:13
  สัญญาโครงการปรับปรุงอาคารจำหน่าย OTOP บ้านแหลมศอก ไฟล์แนบ admin 2021-1-26 0/765 admin 2021-1-26 11:42
  สัญญาโครงการก่อสร้างจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2021-1-26 0/745 admin 2021-1-26 11:32
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-12-30 0/772 admin 2020-12-30 15:47
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2020-12-23 0/782 admin 2020-12-23 17:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-12-22 0/773 admin 2020-12-22 16:26
  สัญญาก่อสร้างห้องแต่งตัวสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/765 admin 2020-12-7 12:29
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองมะละกอ ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/817 admin 2020-12-7 11:54
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองนาเกลือ ไฟล์แนบ admin 2020-11-23 0/868 admin 2020-11-23 16:48
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2020-11-17 0/887 admin 2020-11-17 14:25
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองแอ่ง-บ้านปะแน็ต ไฟล์แนบ admin 2020-11-5 0/924 admin 2020-11-5 09:22
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสน-มาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/911 admin 2020-10-28 16:48
  สัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/925 admin 2020-10-28 10:05
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2020-10-27 0/850 admin 2020-10-27 14:24
  สัญญาจ้างก่อสร้างแนวกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองอ่าวระวะ ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/918 admin 2020-9-29 17:35
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานซอยปากคลองน้ำเชี่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/1180 admin 2020-9-29 17:26
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปรับปรุงหอประชุมภายในโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ไฟล์แนบ admin 2020-9-29 0/1100 admin 2020-9-29 15:10
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/921 admin 2020-9-15 16:48