สัญญาต่างๆ

[ 369 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาซื้อขาย โครงการซื้อขายเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-3-22 0/3947 admin 2019-3-22 16:21
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-3-20 0/4037 admin 2019-3-20 16:30
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์ราชการชายแดน บ้านหาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2019-3-14 0/3252 admin 2019-3-14 10:51
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2019-2-25 0/3719 admin 2019-2-25 17:05
  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ลานต้อนรับหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-2-18 0/3742 admin 2019-2-18 10:34
  สัญญาจ้างโครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-2-13 0/4036 admin 2019-2-13 14:43
  สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-2-12 0/3509 admin 2019-2-12 15:53
  สัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/2862 admin 2019-1-7 12:49
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายปลายนา ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/2755 admin 2019-1-7 10:12
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-12-18 0/3029 admin 2018-12-18 16:52
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/2600 admin 2018-11-29 17:18
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/3000 admin 2018-11-29 17:16
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/2965 admin 2018-11-29 17:14
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/3112 admin 2018-11-29 17:13
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/3043 admin 2018-11-29 14:29
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ป่า ไฟล์แนบ admin 2018-11-27 0/2677 admin 2018-11-27 12:47
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-11-15 0/2622 admin 2018-11-15 12:58
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/2932 admin 2018-11-13 16:51
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเทียนราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/2573 admin 2018-11-13 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2018-10-29 0/2455 admin 2018-10-29 15:59