สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/113 admin 2022-10-17 17:22
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/117 admin 2022-10-17 17:17
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไฟล์แนบ admin 2022-10-7 0/135 admin 2022-10-7 09:48
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาค่าขนขยะชายหาดคลองพร้าว ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/262 admin 2022-9-22 17:10
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/166 admin 2022-9-22 17:03
  สัญญาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/171 admin 2022-9-22 17:01
  สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศํยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/174 admin 2022-9-22 11:24
  สัญญาซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/182 admin 2022-9-22 10:29
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กบริเวณมัสยิดนูรุ้ลการีม ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/174 admin 2022-9-20 11:07
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนสายบ้านคลองสน-บ้านสลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/176 admin 2022-9-20 11:04
  สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/203 admin 2022-9-13 15:16
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/199 admin 2022-9-8 17:28
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/186 admin 2022-9-8 17:26
  สัญญาโครงการปรับปรุงสะพานคึกฤทธิ์ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/193 admin 2022-9-8 12:06
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/190 admin 2022-9-8 12:05
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ อ.บ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2022-8-22 0/185 admin 2022-8-22 17:40
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2022-8-22 0/185 admin 2022-8-22 17:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายพะยอมบริบาล ไฟล์แนบ admin 2022-8-22 0/174 admin 2022-8-22 17:03
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโดยการทาสีอาคารเรือจำลองและขัดล้างหลังคางอบ ไฟล์แนบ admin 2022-8-18 0/235 admin 2022-8-18 12:43
  สัญญาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/231 admin 2022-8-17 12:21