สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/249 admin 2022-7-27 16:41
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/236 admin 2022-7-27 15:07
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/232 admin 2022-7-27 14:46
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/234 admin 2022-7-27 14:43
  สัญญาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองท่าประดู่ ไฟล์แนบ admin 2022-7-26 0/270 admin 2022-7-26 16:43
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-7-25 0/245 admin 2022-7-25 16:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/411 admin 2022-7-4 17:01
  สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/348 admin 2022-7-4 16:33
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/390 admin 2022-7-4 16:10
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/380 admin 2022-7-4 16:08
  สัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำเย็น ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/360 admin 2022-6-10 16:38
  สัญญาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2022-6-2 0/336 admin 2022-6-2 09:23
  สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/295 admin 2022-6-1 17:35
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-5-30 0/287 admin 2022-5-30 12:22
  บันทึ่กต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 28_2564 ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/306 admin 2022-5-16 15:41
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมมัสยิดนูรุ้ลมูบิน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/306 admin 2022-5-16 15:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/307 admin 2022-5-16 15:36
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/308 admin 2022-5-16 15:34
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายพัฒนาการปลายคลอง-เขาระกำ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/305 admin 2022-5-16 15:32
  สัญญาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/323 admin 2022-5-16 15:30