สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/313 admin 2022-5-16 15:27
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลากซุง ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/389 admin 2022-4-21 09:32
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดมะม่วง ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/375 admin 2022-4-21 09:29
  สัญญาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มบริเวณสวนสุขภาพบ่อพลอยเมืองสุขภาพดี ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/390 admin 2022-4-11 15:10
  สัญญาเลขที่ 1/2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) จัดซื้อรถสุขเคลื่อนที่ขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/379 admin 2022-4-11 15:01
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองน้ำหวาน ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/341 admin 2022-4-5 16:34
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/357 admin 2022-4-5 16:31
  สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า บริเวณสะพานข้างวัดคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/363 admin 2022-4-5 16:24
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีวิจัยและพัฒนา-อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/351 admin 2022-4-5 16:18
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/369 admin 2022-4-5 14:40
  บันทึกตกลงจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/371 admin 2022-3-28 12:43
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 30/2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/369 admin 2022-3-28 11:14
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายบ่อกรวย หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/352 admin 2022-3-25 11:16
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/434 admin 2022-3-9 16:48
  แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape-Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/406 admin 2022-3-9 15:49
  ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/411 admin 2022-3-9 15:44
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10007 ไฟล์แนบ admin 2022-3-1 0/378 admin 2022-3-1 16:33
  สัญญาก่อสร้างถนนลาดยางสายเกษตรมณฑล-นาวง ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/438 admin 2022-2-24 14:14
  สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/399 admin 2022-2-23 17:29
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 10 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/450 admin 2022-2-14 10:57