สัญญาต่างๆ

[ 369 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาก่อสร้างถนนลาดยางสายเกษตรมณฑล-นาวง ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/446 admin 2022-2-24 14:14
  สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/415 admin 2022-2-23 17:29
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 10 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/462 admin 2022-2-14 10:57
  สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2022-2-8 0/413 admin 2022-2-8 10:47
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2022-2-8 0/443 admin 2022-2-8 10:37
  สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองปอ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2022-2-3 0/436 admin 2022-2-3 15:32
  สัญญาจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2022-1-28 0/516 admin 2022-1-28 12:12
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-1-24 0/472 admin 2022-1-24 16:56
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ไฟล์แนบ admin 2022-1-24 0/506 admin 2022-1-24 16:36
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายเขาหมาก-วังตะเคียน ไฟล์แนบ admin 2022-1-20 0/504 admin 2022-1-20 12:47
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-1-20 0/513 admin 2022-1-20 12:31
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 เชื่อมซอยห้วงพัฒนา ไฟล์แนบ admin 2022-1-18 0/517 admin 2022-1-18 15:16
  สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-1-18 0/503 admin 2022-1-18 14:21
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-1-12 0/506 admin 2022-1-12 17:14
  สัญญาโครงการก่อสร้างแนวกันการกัดเซาะตลิ่ง ไฟล์แนบ admin 2022-1-11 0/502 admin 2022-1-11 15:06
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป่ง 30 ไฟล์แนบ admin 2022-1-7 0/521 admin 2022-1-7 16:02
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/520 admin 2022-1-4 18:04
  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/481 admin 2022-1-4 17:56
  สัญญาก่อสร้างจ้างติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี ไฟล์แนบ admin 2021-12-30 0/536 admin 2021-12-30 17:34
  สัญญาโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม ไฟล์แนบ admin 2021-12-30 0/571 admin 2021-12-30 17:23