สัญญาต่างๆ

[ 369 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-12-29 0/567 admin 2021-12-29 17:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-12-24 0/534 admin 2021-12-24 17:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโสน-หมึ่นด่าน ไฟล์แนบ admin 2021-12-24 0/519 admin 2021-12-24 17:28
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 28/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-12-23 0/526 admin 2021-12-23 17:16
  สัญญาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-12-15 0/676 admin 2021-12-15 17:24
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-12-8 0/550 admin 2021-12-8 10:01
  สัญญาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2021-12-3 0/595 admin 2021-12-3 11:54
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด ไฟล์แนบ admin 2021-12-2 0/647 admin 2021-12-2 15:16
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 28_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-24 0/779 admin 2021-11-24 12:29
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-15 0/601 admin 2021-11-15 12:04
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 26_2564 ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/592 admin 2021-11-9 15:49
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/616 admin 2021-11-9 10:40
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-5 0/607 admin 2021-11-5 17:19
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองไม้หอม-เนินพัฒนา ไฟล์แนบ admin 2021-11-4 0/687 admin 2021-11-4 10:21
  บันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-10-26 0/633 admin 2021-10-26 17:12
  สัญญาซื้อขายรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไฟล์แนบ admin 2021-10-21 0/564 admin 2021-10-21 15:18
  สัญญาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/661 admin 2021-10-7 10:30
  สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/648 admin 2021-10-7 10:04
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังโศก-หินคม-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-10-5 0/704 admin 2021-10-5 12:41
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-10-5 0/729 admin 2021-10-5 12:27