สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาโครงการจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-9-30 0/691 admin 2021-9-30 14:27
  สัญญาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-9-30 0/704 admin 2021-9-30 12:53
  สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2021-9-28 0/802 admin 2021-9-28 11:51
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 26_2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ไฟล์แนบ admin 2021-9-23 0/806 admin 2021-9-23 17:05
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/795 admin 2021-9-21 16:50
  สัญญาจ้างก่อสร้างโคงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/747 admin 2021-9-21 16:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-9-21 0/728 admin 2021-9-21 16:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/967 admin 2021-9-16 17:02
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-9-9 0/742 admin 2021-9-9 14:15
  สัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-9-9 0/734 admin 2021-9-9 12:32
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลฯ ไฟล์แนบ admin 2021-9-3 0/708 admin 2021-9-3 17:07
  ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารร้านค้าบริเวณประตูหน้าเมือง ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/727 admin 2021-8-31 14:54
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนซอยทุ่งเสา หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/739 admin 2021-8-31 14:40
  ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทาสี อาคารจวนเรสิดังส์กัมปอร์ตตำบลบางพระ ไฟล์แนบ admin 2021-8-31 0/722 admin 2021-8-31 14:35
  บันทึ่กต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-26 0/689 admin 2021-8-26 12:24
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2021-8-24 0/745 admin 2021-8-24 10:46
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/603 admin 2021-8-17 11:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/706 admin 2021-8-10 17:23
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-8-9 0/723 admin 2021-8-9 17:20
  สัญญาโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนประเภอกลางแจ้งและในร่ม ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/619 admin 2021-8-3 17:04