สัญญาต่างๆ

[ 369 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/713 admin 2021-8-10 17:23
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-8-9 0/730 admin 2021-8-9 17:20
  สัญญาโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนประเภอกลางแจ้งและในร่ม ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/627 admin 2021-8-3 17:04
  สัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระยั้ง ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/778 admin 2021-8-3 17:02
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/730 admin 2021-7-29 17:23
  สัญญาก่อสร้างเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/782 admin 2021-7-20 15:11
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/792 admin 2021-7-20 11:52
  บันทึกตกลงจ้างเลขท่ 14_2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/808 admin 2021-7-20 11:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/798 admin 2021-7-20 11:34
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินทราย ไฟล์แนบ admin 2021-7-12 0/737 admin 2021-7-12 17:32
  สัญญาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2021-7-8 0/825 admin 2021-7-8 16:11
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผลเจริญ 1-ผลเจริญ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-7-8 0/871 admin 2021-7-8 15:59
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2021-7-8 0/829 admin 2021-7-8 15:45
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-ปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-6-23 0/745 admin 2021-6-23 11:21
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไม้หอม-เนินพัฒนา ไฟล์แนบ admin 2021-6-23 0/768 admin 2021-6-23 11:01
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ่อกรวย ไฟล์แนบ admin 2021-6-18 0/767 admin 2021-6-18 14:34
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนสายไก่แบ้บน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง ไฟล์แนบ admin 2021-6-4 0/743 admin 2021-6-4 11:59
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน ไฟล์แนบ admin 2021-6-2 0/793 admin 2021-6-2 14:38
  สัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยอำเภอบ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2021-6-2 0/754 admin 2021-6-2 14:33
  สัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยอำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-6-2 0/707 admin 2021-6-2 14:32