สัญญาต่างๆ

[ 366 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-5-20 0/625 admin 2021-5-20 16:09
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-5-20 0/625 admin 2021-5-20 10:13
  สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-5-20 0/593 admin 2021-5-20 10:03
  สัญญาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านทางกลาง ไฟล์แนบ admin 2021-5-17 0/560 admin 2021-5-17 16:45
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสมอราษฏร์ ไฟล์แนบ admin 2021-5-17 0/570 admin 2021-5-17 16:05
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่าพริก ไฟล์แนบ admin 2021-5-11 0/572 admin 2021-5-11 16:00
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังอ้อ-คลองมะนาว ไฟล์แนบ admin 2021-5-7 0/725 admin 2021-5-7 16:51
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายแหลมหญ้า-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2021-5-7 0/630 admin 2021-5-7 16:39
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลอด หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทราย ไฟล์แนบ admin 2021-4-29 0/716 admin 2021-4-29 15:30
  สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/668 admin 2021-4-28 10:27
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/649 admin 2021-4-28 10:22
  สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์สายหลวงนรา ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/638 admin 2021-4-22 11:08
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-4-8 0/711 admin 2021-4-8 17:29
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2021-4-7 0/675 admin 2021-4-7 15:45
  สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-3-29 0/692 admin 2021-3-29 16:49
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-3-25 0/694 admin 2021-3-25 17:33
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรา ไฟล์แนบ admin 2021-3-24 0/701 admin 2021-3-24 16:26
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนสายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/753 admin 2021-3-17 12:46
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-3-16 0/705 admin 2021-3-16 16:34
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/733 admin 2021-3-11 11:13