ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 247 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/98 admin 2021-12-21 11:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/91 admin 2021-12-21 10:16
  ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ไฟล์แนบ admin 2021-12-15 0/106 admin 2021-12-15 10:33
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-ทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-12-9 0/107 admin 2021-12-9 11:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2021-12-3 0/151 admin 2021-12-3 12:11
  ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการโครงการซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2021-11-26 0/155 admin 2021-11-26 15:40
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-11-12 0/172 admin 2021-11-12 11:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน ไฟล์แนบ admin 2021-11-11 0/189 admin 2021-11-11 12:30
  ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มบริเวณสวนสุขภาพบ่อพลอย ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/185 admin 2021-11-10 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/181 admin 2021-11-10 11:48
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-2 0/183 admin 2021-11-2 11:58
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/230 admin 2021-10-7 11:23
  ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2021-10-6 0/223 admin 2021-10-6 17:17
  ราคากลางงานก่อสร้างถนนสายเกษตรมณฑล-นาวง ไฟล์แนบ admin 2021-10-5 0/239 admin 2021-10-5 14:55
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-9-22 0/295 admin 2021-9-22 10:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2021-8-16 0/355 admin 2021-8-16 17:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยถนน ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/359 admin 2021-8-10 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2021-8-6 0/358 admin 2021-8-6 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-5 0/358 admin 2021-8-5 15:52
  ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรองรับสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/378 admin 2021-7-30 10:53