ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 321 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 3271 (บ.คลองขวางน้อย) ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/7 admin เมื่อวาน 16:07
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/3 admin เมื่อวาน 15:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/2 admin เมื่อวาน 15:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะอึกแรด-สระใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/2 admin เมื่อวาน 14:52
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายตะกาง-สระฆ้อ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/2 admin เมื่อวาน 14:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2022-11-25 0/10 admin 6 วันก่อน 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/13 admin 2022-11-23 14:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/15 admin 2022-11-23 14:33
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/17 admin 2022-11-21 16:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/16 admin 2022-11-21 16:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/16 admin 2022-11-21 16:02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/63 admin 2022-11-7 15:16
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/60 admin 2022-11-7 15:13
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-11-2 0/64 admin 2022-11-2 10:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/57 admin 2022-10-28 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/55 admin 2022-10-28 12:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/132 admin 2022-10-20 10:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/119 admin 2022-10-20 09:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/126 admin 2022-10-17 16:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/240 admin 2022-9-23 16:22