ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 280 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2022-6-28 0/14 admin 6 วันก่อน 17:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/49 admin 2022-6-10 16:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/29 admin 2022-6-10 16:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/34 admin 2022-6-1 17:42
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/44 admin 2022-6-1 17:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/32 admin 2022-6-1 17:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-5-19 0/50 admin 2022-5-19 15:17
  ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ มีที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ไฟล์แนบ admin 2022-4-29 0/71 admin 2022-4-29 19:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/96 admin 2022-4-11 15:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/97 admin 2022-4-5 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/104 admin 2022-4-5 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพาน คสล. สายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/125 admin 2022-3-25 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/121 admin 2022-3-25 11:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/127 admin 2022-3-20 13:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/133 admin 2022-3-20 13:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-3-18 0/144 admin 2022-3-18 11:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/176 admin 2022-3-13 15:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/171 admin 2022-3-13 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/181 admin 2022-3-11 12:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/183 admin 2022-3-9 15:25