ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 333 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ม.4 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/20 admin 2023-1-19 12:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ต.แสนตุ้ง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/16 admin 2023-1-19 12:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/16 admin 2023-1-19 12:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาติบน-วังโศก ม.7 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/22 admin 2023-1-19 12:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตะบก ไฟล์แนบ admin 2023-1-6 0/48 admin 2023-1-6 16:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์การเกษตร ไฟล์แนบ admin 2022-12-21 0/63 admin 2022-12-21 16:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 3271 ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/78 admin 2022-12-15 16:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายตะกาง-สระฆ้อ ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/69 admin 2022-12-15 16:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/65 admin 2022-12-15 16:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อ ชนิดไร้ควัน ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/66 admin 2022-12-15 16:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยราษฎร์พัฒนา 2 ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/67 admin 2022-12-15 16:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุรงถนนสายอิเร็ม-นามะขาม ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/78 admin 2022-12-14 15:42
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 3271 (บ.คลองขวางน้อย) ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/134 admin 2022-11-30 16:07
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/99 admin 2022-11-30 15:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/98 admin 2022-11-30 15:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะอึกแรด-สระใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/107 admin 2022-11-30 14:52
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายตะกาง-สระฆ้อ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/104 admin 2022-11-30 14:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2022-11-25 0/110 admin 2022-11-25 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/107 admin 2022-11-23 14:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/113 admin 2022-11-23 14:33