ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 350 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าเกษตร ไฟล์แนบ admin 2023-9-15 0/21 admin 7 วันก่อน 16:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2023-8-28 0/41 admin 2023-8-28 10:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2023-8-28 0/38 admin 2023-8-28 10:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2023-8-9 0/59 admin 2023-8-9 15:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2023-7-19 0/105 admin 2023-7-19 11:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองทุนฟื้นฟูฯ ไฟล์แนบ admin 2023-6-23 0/127 admin 2023-6-23 10:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2023-6-14 0/155 admin 2023-6-14 14:42
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/249 admin 2023-4-19 14:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2023-2-28 0/419 admin 2023-2-28 09:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) ไฟล์แนบ admin 2023-2-28 0/249 admin 2023-2-28 09:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองยายม่อม หมู่ที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2023-2-16 0/277 admin 2023-2-16 11:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานฯ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ ไฟล์แนบ admin 2023-2-16 0/269 admin 2023-2-16 11:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2023-2-10 0/278 admin 2023-2-10 11:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 หมู่ที่ 8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/302 admin 2023-2-2 11:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/289 admin 2023-2-2 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 8 ม. 1 ต.ช้างทูน เชื่อม ม.2 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/279 admin 2023-2-2 11:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เสมอราษฎร์ ม.8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/285 admin 2023-2-2 11:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ม.4 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/337 admin 2023-1-19 12:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ต.แสนตุ้ง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/327 admin 2023-1-19 12:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/321 admin 2023-1-19 12:25