ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 333 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายเทียนราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/3109 admin 2018-9-26 15:24
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายธรรมชาติ-น้ำตกสองชั้น ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/2819 admin 2018-9-26 14:51
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/2819 admin 2018-9-19 10:40
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/2929 admin 2018-9-19 10:38
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/2775 admin 2018-9-19 10:36
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/2752 admin 2018-9-19 10:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/3135 admin 2018-9-5 14:45
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไฟล์แนบ admin 2018-8-31 0/3135 admin 2018-8-31 13:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม ไฟล์แนบ admin 2018-8-17 0/2684 admin 2018-8-17 16:03
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2018-8-17 0/2555 admin 2018-8-17 10:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิก การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์แนบ admin 2018-8-9 0/2971 admin 2018-8-9 15:19
  ขอบเขตและราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไฟล์แนบ admin 2018-7-26 0/3539 admin 2018-7-26 15:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมรณรงค์ ไฟล์แนบ admin 2018-7-26 0/3080 admin 2018-7-26 14:32