ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 337 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายตะกาง-สระฆ้อ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/113 admin 2022-11-30 14:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2022-11-25 0/116 admin 2022-11-25 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/114 admin 2022-11-23 14:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/122 admin 2022-11-23 14:33
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/123 admin 2022-11-21 16:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/107 admin 2022-11-21 16:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/115 admin 2022-11-21 16:02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/153 admin 2022-11-7 15:16
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/147 admin 2022-11-7 15:13
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-11-2 0/154 admin 2022-11-2 10:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/147 admin 2022-10-28 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/146 admin 2022-10-28 12:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/227 admin 2022-10-20 10:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/213 admin 2022-10-20 09:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/217 admin 2022-10-17 16:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/327 admin 2022-9-23 16:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/236 admin 2022-9-23 14:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/225 admin 2022-9-22 12:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/238 admin 2022-9-22 10:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/223 admin 2022-9-22 10:05