ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยราษฎร์พัฒนา 2 ไฟล์แนบ admin 2022-12-15 0/209 admin 2022-12-15 16:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุรงถนนสายอิเร็ม-นามะขาม ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/226 admin 2022-12-14 15:42
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 3271 (บ.คลองขวางน้อย) ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/277 admin 2022-11-30 16:07
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/245 admin 2022-11-30 15:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/243 admin 2022-11-30 15:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะอึกแรด-สระใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/241 admin 2022-11-30 14:52
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายตะกาง-สระฆ้อ ไฟล์แนบ admin 2022-11-30 0/242 admin 2022-11-30 14:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง ไฟล์แนบ admin 2022-11-25 0/230 admin 2022-11-25 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/216 admin 2022-11-23 14:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-23 0/228 admin 2022-11-23 14:33
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/224 admin 2022-11-21 16:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/203 admin 2022-11-21 16:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2022-11-21 0/202 admin 2022-11-21 16:02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/277 admin 2022-11-7 15:16
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/270 admin 2022-11-7 15:13
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-11-2 0/263 admin 2022-11-2 10:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/266 admin 2022-10-28 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว-ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/249 admin 2022-10-28 12:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/352 admin 2022-10-20 10:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/335 admin 2022-10-20 09:43