ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-10-17 0/343 admin 2022-10-17 16:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/454 admin 2022-9-23 16:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/349 admin 2022-9-23 14:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/349 admin 2022-9-22 12:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/353 admin 2022-9-22 10:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/335 admin 2022-9-22 10:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/357 admin 2022-9-22 09:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/346 admin 2022-9-20 10:39
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/362 admin 2022-9-20 10:08
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/326 admin 2022-9-13 15:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลา OTOP หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/330 admin 2022-9-13 14:59
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-9 0/338 admin 2022-9-9 10:12
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-9 0/312 admin 2022-9-9 10:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 15 ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/286 admin 2022-9-8 11:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อ ชนิดไร้ควัน ขนาด 300 กิโลกรัม/ครั้ง ไฟล์แนบ admin 2022-9-2 0/322 admin 2022-9-2 11:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-2 0/291 admin 2022-9-2 10:47
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(เพิ่มเติม) ไฟล์แนบ admin 2022-8-29 0/312 admin 2022-8-29 11:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-8-22 0/293 admin 2022-8-22 16:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/361 admin 2022-8-17 12:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/338 admin 2022-8-17 12:31