ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 333 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ มีที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ไฟล์แนบ admin 2022-4-29 0/384 admin 2022-4-29 19:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/409 admin 2022-4-11 15:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/396 admin 2022-4-5 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/413 admin 2022-4-5 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพาน คสล. สายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/414 admin 2022-3-25 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/405 admin 2022-3-25 11:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/429 admin 2022-3-20 13:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/434 admin 2022-3-20 13:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-3-18 0/433 admin 2022-3-18 11:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/446 admin 2022-3-13 15:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/439 admin 2022-3-13 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/469 admin 2022-3-11 12:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/490 admin 2022-3-9 15:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-3-2 0/508 admin 2022-3-2 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/761 admin 2022-2-25 17:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สอร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/513 admin 2022-2-25 17:12
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/483 admin 2022-2-25 17:08
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/498 admin 2022-2-25 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/503 admin 2022-2-24 14:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีวิจัย ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/480 admin 2022-2-24 14:28