ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.สะตอ ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/332 admin 2022-8-17 12:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคึกฤทธิ์ ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/393 admin 2022-7-27 15:37
  ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2022-7-5 0/630 admin 2022-7-5 09:37
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/538 admin 2022-7-4 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2022-6-28 0/543 admin 2022-6-28 17:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/520 admin 2022-6-10 16:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/501 admin 2022-6-1 17:42
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/617 admin 2022-6-1 17:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/457 admin 2022-6-1 17:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-5-19 0/482 admin 2022-5-19 15:17
  ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ มีที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ไฟล์แนบ admin 2022-4-29 0/531 admin 2022-4-29 19:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/566 admin 2022-4-11 15:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/555 admin 2022-4-5 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/572 admin 2022-4-5 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพาน คสล. สายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/573 admin 2022-3-25 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/553 admin 2022-3-25 11:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/588 admin 2022-3-20 13:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2022-3-20 0/588 admin 2022-3-20 13:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-3-18 0/586 admin 2022-3-18 11:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/598 admin 2022-3-13 15:38