ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/583 admin 2022-3-13 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/628 admin 2022-3-11 12:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/641 admin 2022-3-9 15:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-3-2 0/671 admin 2022-3-2 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/917 admin 2022-2-25 17:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สอร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/675 admin 2022-2-25 17:12
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 8 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/638 admin 2022-2-25 17:08
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-2-25 0/650 admin 2022-2-25 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 1 ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/653 admin 2022-2-24 14:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีวิจัย ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/621 admin 2022-2-24 14:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/613 admin 2022-2-24 14:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/630 admin 2022-2-23 17:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลากซุง ไฟล์แนบ admin 2022-2-15 0/618 admin 2022-2-15 11:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดมะม่วง ไฟล์แนบ admin 2022-2-15 0/611 admin 2022-2-15 11:35
  (ร่าง) ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/596 admin 2022-2-14 11:20
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/624 admin 2022-2-14 10:51
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-1-24 0/696 admin 2022-1-24 17:00
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/819 admin 2021-12-21 11:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/795 admin 2021-12-21 10:16
  ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ไฟล์แนบ admin 2021-12-15 0/991 admin 2021-12-15 10:33