ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 333 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-2-24 0/464 admin 2022-2-24 14:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสูง ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/480 admin 2022-2-23 17:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลากซุง ไฟล์แนบ admin 2022-2-15 0/485 admin 2022-2-15 11:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดมะม่วง ไฟล์แนบ admin 2022-2-15 0/484 admin 2022-2-15 11:35
  (ร่าง) ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/470 admin 2022-2-14 11:20
  (ร่าง)ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ admin 2022-2-14 0/492 admin 2022-2-14 10:51
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2022-1-24 0/543 admin 2022-1-24 17:00
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/688 admin 2021-12-21 11:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/669 admin 2021-12-21 10:16
  ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ไฟล์แนบ admin 2021-12-15 0/853 admin 2021-12-15 10:33
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-ทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-12-9 0/689 admin 2021-12-9 11:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2021-12-3 0/928 admin 2021-12-3 12:11
  ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการโครงการซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2021-11-26 0/778 admin 2021-11-26 15:40
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-11-12 0/755 admin 2021-11-12 11:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน ไฟล์แนบ admin 2021-11-11 0/764 admin 2021-11-11 12:30
  ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มบริเวณสวนสุขภาพบ่อพลอย ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/747 admin 2021-11-10 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/755 admin 2021-11-10 11:48
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-2 0/770 admin 2021-11-2 11:58
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/842 admin 2021-10-7 11:23
  ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2021-10-6 0/842 admin 2021-10-6 17:17