ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-ทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-12-9 0/828 admin 2021-12-9 11:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ admin 2021-12-3 0/1064 admin 2021-12-3 12:11
  ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการโครงการซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2021-11-26 0/929 admin 2021-11-26 15:40
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-11-12 0/917 admin 2021-11-12 11:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน ไฟล์แนบ admin 2021-11-11 0/899 admin 2021-11-11 12:30
  ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มบริเวณสวนสุขภาพบ่อพลอย ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/904 admin 2021-11-10 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/916 admin 2021-11-10 11:48
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-2 0/947 admin 2021-11-2 11:58
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/1005 admin 2021-10-7 11:23
  ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2021-10-6 0/977 admin 2021-10-6 17:17
  ราคากลางงานก่อสร้างถนนสายเกษตรมณฑล-นาวง ไฟล์แนบ admin 2021-10-5 0/1022 admin 2021-10-5 14:55
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-9-22 0/1065 admin 2021-9-22 10:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2021-8-16 0/1017 admin 2021-8-16 17:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยถนน ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/1121 admin 2021-8-10 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2021-8-6 0/1095 admin 2021-8-6 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-5 0/1104 admin 2021-8-5 15:52
  ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรองรับสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/1029 admin 2021-7-30 10:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารรองรับสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/1063 admin 2021-7-30 10:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสาธารณะ ไฟล์แนบ admin 2021-7-22 0/969 admin 2021-7-22 09:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-7-19 0/982 admin 2021-7-19 17:35