ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 337 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2021-11-10 0/767 admin 2021-11-10 11:48
  ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-11-2 0/782 admin 2021-11-2 11:58
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-10-7 0/855 admin 2021-10-7 11:23
  ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2021-10-6 0/851 admin 2021-10-6 17:17
  ราคากลางงานก่อสร้างถนนสายเกษตรมณฑล-นาวง ไฟล์แนบ admin 2021-10-5 0/879 admin 2021-10-5 14:55
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-9-22 0/946 admin 2021-9-22 10:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า ไฟล์แนบ admin 2021-8-16 0/908 admin 2021-8-16 17:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยถนน ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/1009 admin 2021-8-10 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2021-8-6 0/980 admin 2021-8-6 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนาการปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-5 0/988 admin 2021-8-5 15:52
  ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรองรับสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/927 admin 2021-7-30 10:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารรองรับสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/948 admin 2021-7-30 10:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสาธารณะ ไฟล์แนบ admin 2021-7-22 0/846 admin 2021-7-22 09:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2021-7-19 0/867 admin 2021-7-19 17:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งเสา ไฟล์แนบ admin 2021-7-12 0/967 admin 2021-7-12 17:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-9 0/1065 admin 2021-7-9 14:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม ไฟล์แนบ admin 2021-6-29 0/970 admin 2021-6-29 17:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2021-6-29 0/944 admin 2021-6-29 15:14
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-6-28 0/959 admin 2021-6-28 17:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคงทรัพย์ ๑ ไฟล์แนบ admin 2021-6-25 0/941 admin 2021-6-25 16:18