ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 343 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-3-26 0/1014 admin 2021-3-26 14:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-3-25 0/1082 admin 2021-3-25 17:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-3-24 0/1044 admin 2021-3-24 16:22
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายวังอ้อ-คลองมะนาว ไฟล์แนบ admin 2021-3-22 0/1098 admin 2021-3-22 15:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/1150 admin 2021-3-17 12:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2021-3-15 0/1048 admin 2021-3-15 17:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านท่าพริก ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/971 admin 2021-3-11 11:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สายแหลมหญ้า-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/949 admin 2021-3-11 11:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-3-8 0/909 admin 2021-3-8 12:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-2-25 0/938 admin 2021-2-25 14:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-2-15 0/942 admin 2021-2-15 14:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะ ไฟล์แนบ admin 2021-2-9 0/992 admin 2021-2-9 17:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-2-9 0/941 admin 2021-2-9 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/1011 admin 2021-1-28 12:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/1029 admin 2021-1-28 11:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายอิเร็ม ไฟล์แนบ admin 2021-1-27 0/1020 admin 2021-1-27 12:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้า ไฟล์แนบ admin 2020-12-9 0/1165 admin 2020-12-9 16:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2020-12-8 0/1240 admin 2020-12-8 16:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/1208 admin 2020-12-7 16:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-12-4 0/1167 admin 2020-12-4 15:14