ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 337 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านท่าพริก ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/842 admin 2021-3-11 11:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สายแหลมหญ้า-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/819 admin 2021-3-11 11:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2021-3-8 0/786 admin 2021-3-8 12:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-2-25 0/806 admin 2021-2-25 14:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-2-15 0/813 admin 2021-2-15 14:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะ ไฟล์แนบ admin 2021-2-9 0/861 admin 2021-2-9 17:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-2-9 0/814 admin 2021-2-9 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/867 admin 2021-1-28 12:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/899 admin 2021-1-28 11:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายอิเร็ม ไฟล์แนบ admin 2021-1-27 0/880 admin 2021-1-27 12:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้า ไฟล์แนบ admin 2020-12-9 0/1028 admin 2020-12-9 16:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2020-12-8 0/1084 admin 2020-12-8 16:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-12-7 0/1068 admin 2020-12-7 16:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-12-4 0/1027 admin 2020-12-4 15:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ไฟล์แนบ admin 2020-10-29 0/1112 admin 2020-10-29 14:47
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ไฟล์แนบ admin 2020-10-22 0/1098 admin 2020-10-22 16:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟล์แนบ admin 2020-10-20 0/1109 admin 2020-10-20 15:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2020-10-15 0/1146 admin 2020-10-15 16:12
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2020-10-14 0/1115 admin 2020-10-14 14:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะละกอ ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/1186 admin 2020-9-22 16:32