ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1237 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ (LED ชนิดเส้น) ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/45 admin 2023-4-24 11:44
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวทีกลาง แสง เสียง ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/41 admin 2023-4-24 11:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/46 admin 2023-4-24 11:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/38 admin 2023-4-24 11:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรฯ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/56 admin 2023-4-19 15:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/52 admin 2023-4-19 15:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 117 ปี งานตราดรำลึก ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/51 admin 2023-4-19 15:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/52 admin 2023-4-19 15:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต้นท์พร้อมติดตั้ง ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/46 admin 2023-4-19 15:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสืบสานงานเทศกาลท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/52 admin 2023-4-19 15:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะใส่อาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/56 admin 2023-4-19 15:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งรถ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/55 admin 2023-4-19 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/51 admin 2023-4-19 15:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/53 admin 2023-4-19 14:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/52 admin 2023-4-19 14:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/47 admin 2023-4-19 14:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/50 admin 2023-4-19 14:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๋มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/55 admin 2023-4-19 14:20
  ประกาศ อบจ.ตรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/49 admin 2023-4-19 14:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/48 admin 2023-4-18 12:11