ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1057 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/29 admin 2022-6-10 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-6-10 0/12 admin 2022-6-10 16:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2022-6-2 0/31 admin 2022-6-2 09:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ไฟล์แนบ admin 2022-6-2 0/25 admin 2022-6-2 09:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ไฟล์แนบ admin 2022-6-2 0/35 admin 2022-6-2 09:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/34 admin 2022-6-1 17:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/40 admin 2022-6-1 16:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2022-6-1 0/30 admin 2022-6-1 16:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2022-5-23 0/60 admin 2022-5-23 16:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ไฟล์แนบ admin 2022-5-23 0/41 admin 2022-5-23 16:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไฟล์แนบ admin 2022-5-23 0/35 admin 2022-5-23 16:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2022-5-19 0/54 admin 2022-5-19 15:14
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/56 admin 2022-5-16 15:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/51 admin 2022-5-16 15:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/42 admin 2022-5-16 15:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/47 admin 2022-5-16 15:54
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/54 admin 2022-5-16 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/121 admin 2022-4-21 09:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-4-20 0/142 admin 2022-4-20 12:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-4-20 0/113 admin 2022-4-20 12:20