ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 738 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2021-5-6 0/5 admin เมื่อวานซืน 15:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2021-5-5 0/14 admin 3 วันก่อน 15:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2021-5-3 0/21 admin 5 วันก่อน 15:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/35 admin 2021-4-28 10:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/45 admin 2021-4-23 17:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/52 admin 2021-4-22 12:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/43 admin 2021-4-22 11:47
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนสายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/55 admin 2021-4-22 11:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนซอยเสมอราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/39 admin 2021-4-22 11:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬา ไฟล์แนบ admin 2021-4-22 0/49 admin 2021-4-22 11:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2021-4-20 0/40 admin 2021-4-20 15:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไฟล์แนบ admin 2021-4-19 0/59 admin 2021-4-19 15:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2021-4-16 0/67 admin 2021-4-16 14:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อ ไฟล์แนบ admin 2021-4-16 0/59 admin 2021-4-16 14:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2021-4-16 0/70 admin 2021-4-16 14:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง ไฟล์แนบ admin 2021-4-9 0/84 admin 2021-4-9 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ไฟล์แนบ admin 2021-4-9 0/105 admin 2021-4-9 14:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร ไฟล์แนบ admin 2021-4-8 0/71 admin 2021-4-8 17:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายวังอ้อ ไฟล์แนบ admin 2021-4-8 0/89 admin 2021-4-8 10:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2021-4-7 0/80 admin 2021-4-7 15:53