ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1186 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศอบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ไฟล์แนบ admin 2022-10-31 0/81 admin 2022-10-31 11:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบจ. ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/78 admin 2022-10-28 12:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/110 admin 2022-10-20 11:02
  ประกาศอบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2022-10-20 0/104 admin 2022-10-20 11:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2022-10-18 0/135 admin 2022-10-18 10:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ A4 ไฟล์แนบ admin 2022-10-18 0/128 admin 2022-10-18 10:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ ไฟล์แนบ admin 2022-10-18 0/127 admin 2022-10-18 10:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-10-18 0/117 admin 2022-10-18 10:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ไฟล์แนบ admin 2022-10-7 0/122 admin 2022-10-7 09:44
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-28 0/275 admin 2022-9-28 14:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลา OTOP ไฟล์แนบ admin 2022-9-23 0/183 admin 2022-9-23 15:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/173 admin 2022-9-22 17:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าขนขยะชายหาดคลองพร้าว ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/156 admin 2022-9-22 17:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/170 admin 2022-9-22 12:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/160 admin 2022-9-22 11:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียน ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/181 admin 2022-9-22 11:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา จ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/184 admin 2022-9-22 11:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/189 admin 2022-9-22 11:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 8 ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/185 admin 2022-9-22 10:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2022-9-22 0/186 admin 2022-9-22 10:18