ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1186 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมถนนสายบ้านคลองสน-บ้านสลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/205 admin 2022-9-13 15:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรบปรุงสนามกีฬากลาง ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/215 admin 2022-9-13 15:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/203 admin 2022-9-13 15:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี ไฟล์แนบ admin 2022-9-13 0/189 admin 2022-9-13 14:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/204 admin 2022-9-8 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/196 admin 2022-9-8 17:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2022-9-8 0/190 admin 2022-9-8 11:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ไฟล์แนบ admin 2022-9-2 0/147 admin 2022-9-2 11:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา ไฟล์แนบ admin 2022-9-2 0/169 admin 2022-9-2 11:37
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ไฟล์แนบ admin 2022-9-2 0/176 admin 2022-9-2 11:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไฟล์แนบ admin 2022-8-29 0/169 admin 2022-8-29 10:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-8-26 0/156 admin 2022-8-26 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2022-8-26 0/163 admin 2022-8-26 17:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ไฟล์แนบ admin 2022-8-26 0/174 admin 2022-8-26 16:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/170 admin 2022-8-23 15:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/178 admin 2022-8-23 15:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/169 admin 2022-8-23 15:12
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/162 admin 2022-8-23 13:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคึกฤทธิ์ ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/169 admin 2022-8-23 12:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร้านค้า ไฟล์แนบ admin 2022-8-23 0/172 admin 2022-8-23 11:52