ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1188 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2018-10-10 0/2930 admin 2018-10-10 16:58
  ผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-10-10 0/2806 admin 2018-10-10 15:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/2762 admin 2018-10-8 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/3067 admin 2018-9-27 17:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/3327 admin 2018-9-27 17:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/3200 admin 2018-9-27 17:14
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/3458 admin 2018-9-26 17:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ไฟล์แนบ admin 2018-9-25 0/3118 admin 2018-9-25 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สอร้างติดตั้งระบบเสียง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/3233 admin 2018-9-19 16:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/3288 admin 2018-9-18 17:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/3391 admin 2018-9-18 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/3283 admin 2018-9-18 17:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/2941 admin 2018-9-18 16:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/3485 admin 2018-9-17 17:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/3373 admin 2018-9-17 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/3115 admin 2018-9-17 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/3259 admin 2018-9-17 17:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-11 0/3019 admin 2018-9-11 12:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/2821 admin 2018-9-5 16:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/2993 admin 2018-9-5 16:53