ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 1186 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2022-5-19 0/308 admin 2022-5-19 15:14
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/367 admin 2022-5-16 15:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/349 admin 2022-5-16 15:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/328 admin 2022-5-16 15:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/346 admin 2022-5-16 15:54
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/363 admin 2022-5-16 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2022-4-21 0/430 admin 2022-4-21 09:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-4-20 0/453 admin 2022-4-20 12:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ไฟล์แนบ admin 2022-4-20 0/440 admin 2022-4-20 12:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/509 admin 2022-4-11 15:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมัสยิด ไฟล์แนบ admin 2022-4-11 0/478 admin 2022-4-11 14:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารอำนวยการ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/468 admin 2022-4-5 16:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/473 admin 2022-4-5 15:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/459 admin 2022-4-5 10:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/480 admin 2022-4-5 10:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องเสียง อุปกรณ์ ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/436 admin 2022-4-5 10:12
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาศิลปินนักร้อง ไฟล์แนบ admin 2022-3-30 0/489 admin 2022-3-30 14:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/476 admin 2022-3-28 15:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำและสี ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/468 admin 2022-3-28 15:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/472 admin 2022-3-28 12:34