ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 161 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/46 admin 2022-1-4 09:53
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-12-23 0/56 admin 2021-12-23 17:21
  ส่งมอบงานจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/52 admin 2021-12-21 11:39
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2021-12-8 0/58 admin 2021-12-8 10:08
  ส่งมอบงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปอลดภัยถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2021-11-29 0/87 admin 2021-11-29 10:35
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-11-25 0/94 admin 2021-11-25 16:54
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-11-15 0/113 admin 2021-11-15 12:11
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองไม้หอม ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/108 admin 2021-11-9 16:06
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งเสา ไฟล์แนบ admin 2021-10-26 0/130 admin 2021-10-26 17:35
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-9-28 0/156 admin 2021-9-28 16:07
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/203 admin 2021-9-16 16:23
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-9-13 0/195 admin 2021-9-13 14:26
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/210 admin 2021-9-10 17:00
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/205 admin 2021-9-10 15:59
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2021-9-7 0/204 admin 2021-9-7 14:45
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผลเจริญ 1 - ผลเจริญ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-8-26 0/215 admin 2021-8-26 10:14
  ส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2021-8-24 0/183 admin 2021-8-24 10:41
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-8-20 0/232 admin 2021-8-20 16:12
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองบัว-ปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/211 admin 2021-8-17 11:33
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-8-13 0/265 admin 2021-8-13 11:39