ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 132 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะละกอ ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/22 admin 2021-3-17 12:55
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-2-22 0/31 admin 2021-2-22 17:03
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/34 admin 2021-1-28 12:44
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/49 admin 2021-1-28 12:41
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2021-1-25 0/59 admin 2021-1-25 16:27
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-13 0/102 admin 2021-1-13 16:41
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสน-มาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2020-12-25 0/103 admin 2020-12-25 16:10
  ส่งมอบงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแอ่ง-บ้านประแน๊ต ไฟล์แนบ admin 2020-12-25 0/82 admin 2020-12-25 16:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1,2,3 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง ไฟล์แนบ admin 2020-12-1 0/110 admin 2020-12-1 09:57
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการขยายไหล่ท่างถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2020-11-9 0/136 admin 2020-11-9 11:08
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/99 admin 2020-10-28 17:07
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/95 admin 2020-10-28 16:49
  ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/89 admin 2020-10-28 10:18
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-10-20 0/98 admin 2020-10-20 15:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-10-19 0/97 admin 2020-10-19 13:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2020-10-15 0/109 admin 2020-10-15 16:24
  ส่งมอบงานงวดที่ 5 และงวดสุดท้ายอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2020-10-2 0/151 admin 2020-10-2 14:49
  ส่งมอบงานโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-10-1 0/156 admin 2020-10-1 15:37
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/191 admin 2020-9-24 10:26
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/204 admin 2020-9-24 10:25