ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 52 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดสุดท้าย ไฟล์แนบ admin 2019-10-15 0/1 admin เมื่อวาน 17:13
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-9-30 0/43 admin 2019-9-30 11:17
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-9-4 0/129 admin 2019-9-4 10:55
  ส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2019-8-23 0/161 admin 2019-8-23 17:32
  ส่งมอบงานจ้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2019-8-23 0/164 admin 2019-8-23 17:27
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายอิเร็ม-ชากราว ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/154 admin 2019-8-16 15:45
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/158 admin 2019-8-16 15:42
  ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/186 admin 2019-8-9 12:28
  ส่งมอบงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/182 admin 2019-8-9 12:27
  ส่งมอบงานจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชนที่ใช้หอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/183 admin 2019-8-9 11:59
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/164 admin 2019-8-5 15:31
  ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/177 admin 2019-8-5 15:28
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-7-25 0/171 admin 2019-7-25 10:27
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อส้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2019-7-24 0/214 admin 2019-7-24 16:14
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-6-6 0/604 admin 2019-6-6 14:46
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/542 admin 2019-6-4 10:28
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/558 admin 2019-6-4 10:26
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2019-5-29 0/529 admin 2019-5-29 14:36
  ่ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-26 0/740 admin 2019-4-26 14:07
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/806 admin 2019-3-28 10:48