ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 119 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-10-20 0/4 admin 7 วันก่อน 15:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-10-19 0/6 admin 2020-10-19 13:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2020-10-15 0/11 admin 2020-10-15 16:24
  ส่งมอบงานงวดที่ 5 และงวดสุดท้ายอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2020-10-2 0/20 admin 2020-10-2 14:49
  ส่งมอบงานโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-10-1 0/27 admin 2020-10-1 15:37
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/83 admin 2020-9-24 10:26
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/91 admin 2020-9-24 10:25
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/81 admin 2020-9-24 10:24
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/86 admin 2020-9-24 10:21
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอบ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/102 admin 2020-9-24 10:19
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/85 admin 2020-9-22 16:41
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/75 admin 2020-9-22 10:10
  ส่งมอบงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/71 admin 2020-9-21 11:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/68 admin 2020-9-8 16:05
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างประมง-ทุ่งพราย ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/84 admin 2020-9-2 14:03
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-18 0/120 admin 2020-8-18 16:30
  ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนซอยปะเดารวมใจพัฒนา 5 ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/190 admin 2020-8-10 16:44
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/207 admin 2020-8-10 16:42
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-7-29 0/381 admin 2020-7-29 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องน้ำ ไฟล์แนบ admin 2020-7-23 0/356 admin 2020-7-23 17:17