ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 186 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/35 admin 2022-11-7 17:10
  ส่งมอบพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/122 admin 2022-9-20 11:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/154 admin 2022-8-17 12:49
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/147 admin 2022-8-17 12:45
  ส่งมอบงานงวดที่ท 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/176 admin 2022-7-27 16:02
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/142 admin 2022-7-27 15:20
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/143 admin 2022-7-27 14:48
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/154 admin 2022-7-27 10:59
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/141 admin 2022-7-27 10:45
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-7-25 0/159 admin 2022-7-25 16:54
  ขอส่งมอบงาน (งวดที่ 1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/441 admin 2022-7-4 17:16
  ส่งมอบงานงวดที่ 1(งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายพัฒนาการปลายคลอง-เขาระกำ ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/331 admin 2022-7-4 16:39
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนสายเขาหมาก ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/300 admin 2022-5-16 15:49
  ส่งมอบงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/309 admin 2022-4-5 16:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/323 admin 2022-3-28 14:12
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน ไฟล์แนบ admin 2022-3-17 0/322 admin 2022-3-17 12:16
  ส่งมอบงานโครงการการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/361 admin 2022-3-13 15:42
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายวังโศก-หินคม-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/369 admin 2022-3-11 12:43
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/353 admin 2022-3-11 12:41
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/372 admin 2022-3-9 16:54