ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 204 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานเตาเผาขยะติดเชื้อ ชนิดไร้ควัน ขนาด 300 กิโลกรัม/ครั้ง พร้อมติดตั้ง ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/53 admin 2023-4-24 12:41
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/46 admin 2023-4-24 12:38
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟล์แนบ admin 2023-4-24 0/47 admin 2023-4-24 11:52
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งดวสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนสายเนินตาแมว - ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2023-4-19 0/56 admin 2023-4-19 14:18
  ส่งมอบงานโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/50 admin 2023-4-18 12:00
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งดวสุดท้าย) โครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2023-4-18 0/49 admin 2023-4-18 10:34
  ส่งมอบงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/86 admin 2023-2-27 16:23
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกลังพร้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาการ 1 admin 2023-2-27 0/84 admin 2023-2-27 14:40
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มฯ ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/108 admin 2023-2-2 12:15
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ไฟล์แนบ admin 2023-1-9 0/134 admin 2023-1-9 17:51
  ส่งมอบงานงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์ OTOP ไฟล์แนบ admin 2023-1-9 0/129 admin 2023-1-9 17:47
  ส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/132 admin 2023-1-4 10:19
  ส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/140 admin 2023-1-4 09:45
  ส่งมอบงาน งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายไร่ป่า- ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2022-12-29 0/166 admin 2022-12-29 16:47
  ส่งมอบงาน งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าฯ ไฟล์แนบ admin 2022-12-29 0/154 admin 2022-12-29 16:43
  ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-12-22 0/148 admin 2022-12-22 10:25
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/179 admin 2022-12-14 17:08
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/208 admin 2022-11-7 17:10
  ส่งมอบงานโครงการปรัปบรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/260 admin 2022-10-28 14:47
  ส่งมอบพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/291 admin 2022-9-20 11:01