ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 152 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/9 admin 2021-9-16 17:02
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/5 admin 2021-9-16 16:23
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-9-13 0/8 admin 2021-9-13 14:26
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/11 admin 2021-9-10 17:00
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/6 admin 2021-9-10 15:59
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2021-9-7 0/6 admin 2021-9-7 14:45
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผลเจริญ 1 - ผลเจริญ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-8-26 0/21 admin 2021-8-26 10:14
  ส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2021-8-24 0/20 admin 2021-8-24 10:41
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-8-20 0/29 admin 2021-8-20 16:12
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองบัว-ปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/31 admin 2021-8-17 11:33
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-8-13 0/37 admin 2021-8-13 11:39
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-8-6 0/32 admin 2021-8-6 12:04
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/40 admin 2021-8-3 16:57
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างถนนซอยเสมอราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/43 admin 2021-7-29 16:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมหญ้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/66 admin 2021-7-20 10:54
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไก่แบ้บน ไฟล์แนบ admin 2021-7-9 0/81 admin 2021-7-9 10:49
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-6-29 0/98 admin 2021-6-29 17:31
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าพริก ไฟล์แนบ admin 2021-6-25 0/86 admin 2021-6-25 16:07
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) สายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-6-18 0/105 admin 2021-6-18 14:28
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2021-6-10 0/112 admin 2021-6-10 12:42