ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 196 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มฯ ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/1 admin 3 ชั่วโมงก่อน
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ไฟล์แนบ admin 2023-1-9 0/52 admin 2023-1-9 17:51
  ส่งมอบงานงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์ OTOP ไฟล์แนบ admin 2023-1-9 0/49 admin 2023-1-9 17:47
  ส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/52 admin 2023-1-4 10:19
  ส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2023-1-4 0/51 admin 2023-1-4 09:45
  ส่งมอบงาน งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายไร่ป่า- ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2022-12-29 0/63 admin 2022-12-29 16:47
  ส่งมอบงาน งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าฯ ไฟล์แนบ admin 2022-12-29 0/63 admin 2022-12-29 16:43
  ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-12-22 0/59 admin 2022-12-22 10:25
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำตกสลัดได หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2022-12-14 0/70 admin 2022-12-14 17:08
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2022-11-7 0/116 admin 2022-11-7 17:10
  ส่งมอบงานโครงการปรัปบรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-10-28 0/159 admin 2022-10-28 14:47
  ส่งมอบพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2022-9-20 0/195 admin 2022-9-20 11:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/233 admin 2022-8-17 12:49
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธการชำราก ไฟล์แนบ admin 2022-8-17 0/217 admin 2022-8-17 12:45
  ส่งมอบงานงวดที่ท 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/253 admin 2022-7-27 16:02
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/212 admin 2022-7-27 15:20
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/222 admin 2022-7-27 14:48
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/221 admin 2022-7-27 10:59
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2022-7-27 0/208 admin 2022-7-27 10:45
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-7-25 0/236 admin 2022-7-25 16:54