ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 195 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานงวดที่ 1(งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายพัฒนาการปลายคลอง-เขาระกำ ไฟล์แนบ admin 2022-7-4 0/404 admin 2022-7-4 16:39
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนสายเขาหมาก ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/377 admin 2022-5-16 15:49
  ส่งมอบงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฟล์แนบ admin 2022-4-5 0/381 admin 2022-4-5 16:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/393 admin 2022-3-28 14:12
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน ไฟล์แนบ admin 2022-3-17 0/393 admin 2022-3-17 12:16
  ส่งมอบงานโครงการการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด ไฟล์แนบ admin 2022-3-13 0/429 admin 2022-3-13 15:42
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายวังโศก-หินคม-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/439 admin 2022-3-11 12:43
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2022-3-11 0/424 admin 2022-3-11 12:41
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2022-3-9 0/446 admin 2022-3-9 16:54
  ส่งมอบงาน (งวดที่ 1) ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2022-3-2 0/430 admin 2022-3-2 16:54
  ส่งมอบงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางกลาง ไฟล์แนบ admin 2022-3-1 0/412 admin 2022-3-1 16:30
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโชคพัฒนา ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/405 admin 2022-2-23 17:34
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมืองบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง ไฟล์แนบ admin 2022-2-11 0/409 admin 2022-2-11 16:33
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวจาก ไฟล์แนบ admin 2022-2-9 0/421 admin 2022-2-9 10:01
  ส่งมอบงานโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟล์แนบ admin 2022-1-4 0/552 admin 2022-1-4 09:53
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-12-23 0/507 admin 2021-12-23 17:21
  ส่งมอบงานจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2021-12-21 0/518 admin 2021-12-21 11:39
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2021-12-8 0/555 admin 2021-12-8 10:08
  ส่งมอบงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปอลดภัยถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2021-11-29 0/689 admin 2021-11-29 10:35
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-11-25 0/586 admin 2021-11-25 16:54