ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 196 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-11-25 0/590 admin 2021-11-25 16:54
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-11-15 0/607 admin 2021-11-15 12:11
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองไม้หอม ไฟล์แนบ admin 2021-11-9 0/533 admin 2021-11-9 16:06
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งเสา ไฟล์แนบ admin 2021-10-26 0/601 admin 2021-10-26 17:35
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2021-9-28 0/658 admin 2021-9-28 16:07
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/1007 admin 2021-9-16 16:23
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-9-13 0/710 admin 2021-9-13 14:26
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคงทรัพย์ 1 ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/713 admin 2021-9-10 17:00
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายเนินขี้ไหล-เนินดินแดง ไฟล์แนบ admin 2021-9-10 0/1052 admin 2021-9-10 15:59
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2021-9-7 0/698 admin 2021-9-7 14:45
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผลเจริญ 1 - ผลเจริญ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-8-26 0/678 admin 2021-8-26 10:14
  ส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายเนินสูง-เขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2021-8-24 0/614 admin 2021-8-24 10:41
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองครีพ ไฟล์แนบ admin 2021-8-20 0/742 admin 2021-8-20 16:12
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองบัว-ปลายคลอง ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/659 admin 2021-8-17 11:33
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-8-13 0/888 admin 2021-8-13 11:39
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2021-8-6 0/752 admin 2021-8-6 12:04
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/812 admin 2021-8-3 16:57
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างถนนซอยเสมอราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/1035 admin 2021-7-29 16:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมหญ้า ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/935 admin 2021-7-20 10:54
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไก่แบ้บน ไฟล์แนบ admin 2021-7-9 0/1053 admin 2021-7-9 10:49