ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 196 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ไฟล์แนบ admin 2021-6-29 0/1013 admin 2021-6-29 17:31
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าพริก ไฟล์แนบ admin 2021-6-25 0/735 admin 2021-6-25 16:07
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) สายอิเร็ม-นาแกลง ไฟล์แนบ admin 2021-6-18 0/715 admin 2021-6-18 14:28
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเปร็ดใน ไฟล์แนบ admin 2021-6-10 0/967 admin 2021-6-10 12:42
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะละกอ ไฟล์แนบ admin 2021-3-17 0/672 admin 2021-3-17 12:55
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2021-2-22 0/643 admin 2021-2-22 17:03
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/659 admin 2021-1-28 12:44
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/609 admin 2021-1-28 12:41
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2021-1-25 0/697 admin 2021-1-25 16:27
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-13 0/710 admin 2021-1-13 16:41
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสน-มาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2020-12-25 0/698 admin 2020-12-25 16:10
  ส่งมอบงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองแอ่ง-บ้านประแน๊ต ไฟล์แนบ admin 2020-12-25 0/672 admin 2020-12-25 16:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1,2,3 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสูง ไฟล์แนบ admin 2020-12-1 0/751 admin 2020-12-1 09:57
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการขยายไหล่ท่างถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2020-11-9 0/748 admin 2020-11-9 11:08
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/692 admin 2020-10-28 17:07
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/691 admin 2020-10-28 16:49
  ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/653 admin 2020-10-28 10:18
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-10-20 0/638 admin 2020-10-20 15:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-10-19 0/629 admin 2020-10-19 13:01
  ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2020-10-15 0/660 admin 2020-10-15 16:24