ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 196 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานงวดที่ 5 และงวดสุดท้ายอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2020-10-2 0/739 admin 2020-10-2 14:49
  ส่งมอบงานโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-10-1 0/747 admin 2020-10-1 15:37
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/792 admin 2020-9-24 10:26
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/793 admin 2020-9-24 10:25
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/820 admin 2020-9-24 10:24
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/1042 admin 2020-9-24 10:21
  ส่งมอบงานจ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับสภาพความพิการ อำเภอบ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-24 0/1001 admin 2020-9-24 10:19
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/1054 admin 2020-9-22 16:41
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/1367 admin 2020-9-22 10:10
  ส่งมอบงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/813 admin 2020-9-21 11:06
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/1114 admin 2020-9-8 16:05
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างประมง-ทุ่งพราย ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/1060 admin 2020-9-2 14:03
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-18 0/921 admin 2020-8-18 16:30
  ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนซอยปะเดารวมใจพัฒนา 5 ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/1025 admin 2020-8-10 16:44
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/987 admin 2020-8-10 16:42
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-7-29 0/1166 admin 2020-7-29 17:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องน้ำ ไฟล์แนบ admin 2020-7-23 0/1148 admin 2020-7-23 17:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ไฟล์แนบ admin 2020-7-21 0/1163 admin 2020-7-21 16:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ส่งมอบงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายธรรมชาติ-น้ำตกสองชั้น ไฟล์แนบ admin 2020-7-21 0/1169 admin 2020-7-21 16:29
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ไฟล์แนบ admin 2020-7-21 0/1356 admin 2020-7-21 14:54