ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 195 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-11-18 0/1615 admin 2019-11-18 09:55
  ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซียม 1 โรงฝึกอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-11-11 0/2010 admin 2019-11-11 17:13
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2019-11-5 0/1851 admin 2019-11-5 14:43
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดสุดท้าย ไฟล์แนบ admin 2019-10-15 0/2017 admin 2019-10-15 17:13
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-9-30 0/1986 admin 2019-9-30 11:17
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-9-4 0/2243 admin 2019-9-4 10:55
  ส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด ไฟล์แนบ admin 2019-8-23 0/2054 admin 2019-8-23 17:32
  ส่งมอบงานจ้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ ไฟล์แนบ admin 2019-8-23 0/2100 admin 2019-8-23 17:27
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายอิเร็ม-ชากราว ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/2152 admin 2019-8-16 15:45
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/2003 admin 2019-8-16 15:42
  ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2020 admin 2019-8-9 12:28
  ส่งมอบงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2406 admin 2019-8-9 12:27
  ส่งมอบงานจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชนที่ใช้หอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2491 admin 2019-8-9 11:59
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/1994 admin 2019-8-5 15:31
  ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/2191 admin 2019-8-5 15:28
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-7-25 0/2279 admin 2019-7-25 10:27
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อส้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2019-7-24 0/2739 admin 2019-7-24 16:14
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-6-6 0/2822 admin 2019-6-6 14:46
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/3055 admin 2019-6-4 10:28
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/2481 admin 2019-6-4 10:26