ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 196 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/2487 admin 2019-6-4 10:26
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2019-5-29 0/2461 admin 2019-5-29 14:36
  ่ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-26 0/2684 admin 2019-4-26 14:07
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/2602 admin 2019-3-28 10:48
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/2751 admin 2019-3-28 10:46
  ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ลานต้อนรับหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-3-25 0/3181 admin 2019-3-25 13:04
  ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2019-3-21 0/3209 admin 2019-3-21 12:52
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ไฟล์แนบ admin 2019-3-6 0/2821 admin 2019-3-6 14:28
  ส่งมอบงานจ้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2019-2-21 0/2971 admin 2019-2-21 16:34
  ส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-2-20 0/3315 admin 2019-2-20 15:11
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดที่ 2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-2-20 0/3142 admin 2019-2-20 15:09
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไฟล์แนบ admin 2019-2-8 0/2854 admin 2019-2-8 16:38
  สัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยทางกลาง หมู่ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2019-1-11 0/2876 admin 2019-1-11 16:17
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกอาคารศูนย์วิทยบริการ ไฟล์แนบ admin 2019-1-11 0/3161 admin 2019-1-11 16:16
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวังสมโภชน์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-11 0/3068 admin 2019-1-11 16:13
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย ระบบเสียงภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/3421 admin 2019-1-7 10:08
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเทียนราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2018-12-19 0/3524 admin 2018-12-19 15:34
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 ระบบเสียงภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-12-13 0/2787 admin 2018-12-13 14:51
  ส่งมอบงานงวดที่ 4 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ไฟล์แนบ admin 2018-12-11 0/2914 admin 2018-12-11 16:57
  ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลงเชื่อมศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2018-12-11 0/2858 admin 2018-12-11 11:12