ประชาสัมพันธ์

[ 53 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-5-8 0/587 admin 2020-5-8 10:09
  เรื่อง การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2020-5-5 0/65 admin 2020-5-5 16:49
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-4-29 0/90 admin 2020-4-29 16:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์แนบ admin 2020-4-20 0/99 admin 2020-4-20 14:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-4-13 0/142 admin 2020-4-13 14:44
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-3-25 0/226 admin 2020-3-25 16:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/1974 admin 2020-3-2 16:36
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/305 admin 2020-2-13 16:47
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/300 admin 2020-2-13 15:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไฟล์แนบ admin 2020-1-27 0/396 admin 2020-1-27 17:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-1-27 0/403 admin 2020-1-27 16:08
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-1-17 0/418 admin 2020-1-17 16:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-1-6 0/577 admin 2020-1-6 12:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ไฟล์แนบ admin 2020-1-3 0/349 admin 2020-1-3 16:01
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-12-27 0/368 admin 2019-12-27 15:30
  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ admin 2019-12-12 0/356 admin 2019-12-12 11:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-12-9 0/4086 admin 2019-12-9 17:22
  ประกาศกรมการท่องเที่ยว ไฟล์แนบ admin 2019-11-26 0/749 admin 2019-11-26 11:03
  แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไฟล์แนบ admin 2019-11-13 0/533 admin 2019-11-13 15:07
  เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-10-25 0/539 admin 2019-10-25 17:29