ประชาสัมพันธ์

[ 138 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2022-6-21 0/23 admin 2022-6-21 10:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2022-5-19 0/88 admin 2022-5-19 15:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคมระดับจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2022-4-28 0/124 admin 2022-4-28 11:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์แนบ admin 2022-3-14 0/328 admin 2022-3-14 12:15
  การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2022-3-4 0/291 admin 2022-3-4 16:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-3-1 0/385 admin 2022-3-1 16:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-2-23 0/1221 admin 2022-2-23 10:55
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ไฟล์แนบ admin 2022-2-15 0/345 admin 2022-2-15 11:14
  ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รูปภาพที่แนบมา admin 2022-2-8 0/346 admin 2022-2-8 13:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ไฟล์แนบ admin 2022-2-2 0/387 admin 2022-2-2 13:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2022-1-27 0/667 admin 2022-1-27 15:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2022-1-21 0/1448 admin 2022-1-21 17:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-12-22 0/2498 admin 2021-12-22 17:24
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-20 0/569 admin 2021-12-20 15:16
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-1 0/764 admin 2021-12-1 15:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-11-29 0/638 admin 2021-11-29 12:17
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รูปภาพที่แนบมา admin 2021-11-24 0/645 admin 2021-11-24 15:31
  ประชาสัมพันธ์ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ไฟล์แนบ admin 2021-11-24 0/626 admin 2021-11-24 14:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ไฟล์แนบ admin 2021-11-18 0/606 admin 2021-11-18 14:57
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รูปภาพที่แนบมา admin 2021-11-11 0/690 admin 2021-11-11 16:53