ประชาสัมพันธ์

[ 92 กระทู้ / 1 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/31 admin 2021-4-28 10:52
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-10-29 1/412 slotmclub 2021-4-27 15:31
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/34 admin 2021-4-23 12:48
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/39 admin 2021-4-23 12:47
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รูปภาพที่แนบมา admin 2021-4-9 0/102 admin 2021-4-9 15:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-3-31 0/729 admin 2021-3-31 14:43
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 14 ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/119 admin 2021-3-11 11:23
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-3-4 0/127 admin 2021-3-4 12:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2021-3-1 0/997 admin 2021-3-1 15:08
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของจังหวัดตราด รูปภาพที่แนบมา admin 2021-2-25 0/139 admin 2021-2-25 13:59
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-2-17 0/152 admin 2021-2-17 16:33
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-2-11 0/149 admin 2021-2-11 17:34
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-2-10 0/174 admin 2021-2-10 15:41
  ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ รูปภาพที่แนบมา admin 2021-2-3 0/184 admin 2021-2-3 10:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-1-27 0/4470 admin 2021-1-27 15:33
  Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 รูปภาพที่แนบมา admin 2021-1-19 0/163 admin 2021-1-19 15:36
  ประกาศจังหวัดตราด เรี่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครั้งแรก ไฟล์แนบ admin 2021-1-19 0/160 admin 2021-1-19 14:10
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-13 0/252 admin 2021-1-13 15:07
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-4 0/648 admin 2021-1-4 12:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-12-22 0/274 admin 2020-12-22 16:19