ประชาสัมพันธ์

[ 146 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-12-22 0/2851 admin 2021-12-22 17:24
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-20 0/861 admin 2021-12-20 15:16
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-12-1 0/1165 admin 2021-12-1 15:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-11-29 0/974 admin 2021-11-29 12:17
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รูปภาพที่แนบมา admin 2021-11-24 0/940 admin 2021-11-24 15:31
  ประชาสัมพันธ์ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ไฟล์แนบ admin 2021-11-24 0/939 admin 2021-11-24 14:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ไฟล์แนบ admin 2021-11-18 0/921 admin 2021-11-18 14:57
  ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รูปภาพที่แนบมา admin 2021-11-11 0/1012 admin 2021-11-11 16:53
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน ไฟล์แนบ admin 2021-10-25 0/1010 admin 2021-10-25 16:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-10-15 0/1062 admin 2021-10-15 14:01
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-10-1 0/1056 admin 2021-10-1 16:21
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/1077 admin 2021-9-16 15:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/1131 admin 2021-8-17 10:46
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/929 admin 2021-8-10 15:27
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/988 admin 2021-8-3 12:52
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1313/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/1049 admin 2021-8-3 11:43
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ ไฟล์แนบ admin 2021-7-27 0/1071 admin 2021-7-27 12:04
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1320/2564 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ไฟล์แนบ admin 2021-7-23 0/958 admin 2021-7-23 15:08
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.ตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2021-7-23 0/906 admin 2021-7-23 14:02
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์แนบ admin 2021-7-21 0/1069 admin 2021-7-21 10:01