ประชาสัมพันธ์

[ 146 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/1026 admin 2021-7-20 17:20
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/989 admin 2021-7-20 17:01
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.ตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-7-19 0/983 admin 2021-7-19 15:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-7-15 0/957 admin 2021-7-15 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-7-15 0/925 admin 2021-7-15 15:18
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ admin 2021-7-6 0/1058 admin 2021-7-6 16:39
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1191/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-5 0/945 admin 2021-7-5 12:24
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม รูปภาพที่แนบมา admin 2021-7-5 0/930 admin 2021-7-5 11:26
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน" รูปภาพที่แนบมา admin 2021-6-23 0/1046 admin 2021-6-23 12:19
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-5-27 0/958 admin 2021-5-27 15:43
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ไฟล์แนบ admin 2021-5-21 0/951 admin 2021-5-21 16:04
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ ไฟล์แนบ admin 2021-5-11 0/862 admin 2021-5-11 17:01
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ไฟล์แนบ admin 2021-5-11 0/837 admin 2021-5-11 16:41
  ข้อสั่งการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ไฟล์แนบ admin 2021-5-11 0/809 admin 2021-5-11 16:36
  ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ไฟล์แนบ admin 2021-4-28 0/860 admin 2021-4-28 10:52
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/836 admin 2021-4-23 12:48
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/813 admin 2021-4-23 12:47
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รูปภาพที่แนบมา admin 2021-4-9 0/845 admin 2021-4-9 15:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-3-31 0/1601 admin 2021-3-31 14:43
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 14 ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/857 admin 2021-3-11 11:23