ประชาสัมพันธ์

[ 146 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รูปภาพที่แนบมา admin 2020-9-22 0/1394 admin 2020-9-22 16:13
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/1001 admin 2020-9-15 16:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/1078 admin 2020-9-8 15:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-8-14 0/2108 admin 2020-8-14 11:55
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/1162 admin 2020-8-10 16:24
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 admin 2020-7-30 0/1532 admin 2020-7-30 14:56
  ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation (covid 19) admin 2020-7-29 0/1571 admin 2020-7-29 14:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร ไฟล์แนบ admin 2020-7-8 0/1401 admin 2020-7-8 10:37
  ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย ไฟล์แนบ admin 2020-7-2 0/1534 admin 2020-7-2 11:20
  รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652 ไฟล์แนบ admin 2020-6-29 0/1429 admin 2020-6-29 10:46
  ช่องทางการรับชำระเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-6-29 0/1589 admin 2020-6-29 10:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-6-19 0/1389 admin 2020-6-19 11:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-6-4 0/1464 admin 2020-6-4 11:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-5-8 0/2385 admin 2020-5-8 10:09
  เรื่อง การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2020-5-5 0/1512 admin 2020-5-5 16:49
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-4-29 0/1378 admin 2020-4-29 16:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์แนบ admin 2020-4-20 0/1307 admin 2020-4-20 14:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-4-13 0/1301 admin 2020-4-13 14:44
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-3-25 0/1808 admin 2020-3-25 16:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/3968 admin 2020-3-2 16:36