การโอนเงินงบประมาณ

[ 61 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 24/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/738 admin 2021-8-17 12:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 23/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/642 admin 2021-8-3 17:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-30 0/660 admin 2021-7-30 10:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 22/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/639 admin 2021-7-29 16:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 21/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-7-29 0/634 admin 2021-7-29 16:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 19/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-6-25 0/697 admin 2021-6-25 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 18/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-6-23 0/740 admin 2021-6-23 11:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 17/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-6-4 0/920 admin 2021-6-4 17:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 16/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-5-24 0/940 admin 2021-5-24 16:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 15/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-5-20 0/1154 admin 2021-5-20 16:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 14/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-5-19 0/638 admin 2021-5-19 11:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-5-7 0/930 admin 2021-5-7 16:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ครั้งที่ 12/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-4-7 0/654 admin 2021-4-7 15:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-3-8 0/625 admin 2021-3-8 12:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-3-4 0/881 admin 2021-3-4 14:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 9/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-2-15 0/645 admin 2021-2-15 14:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-2-5 0/656 admin 2021-2-5 13:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-1-28 0/652 admin 2021-1-28 12:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-1-25 0/733 admin 2021-1-25 16:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5/2564) ไฟล์แนบ admin 2021-1-14 0/659 admin 2021-1-14 16:54