การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[ 12 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/520 admin 2020-7-13 16:23
  ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/461 admin 2020-7-13 16:22
  ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/459 admin 2020-7-13 16:20
  ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/447 admin 2020-7-13 16:20
  ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/473 admin 2020-7-13 16:18
  สรุปรายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ admin 2020-6-10 0/505 admin 2020-6-10 11:41
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/1842 admin 2019-5-23 14:33
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/1758 admin 2019-5-23 14:32
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2018-8-15 0/1479 admin 2018-8-15 15:13
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ไฟล์แนบ admin 2018-8-15 0/1450 admin 2018-8-15 15:10
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ไฟล์แนบ admin 2018-8-15 0/1475 admin 2018-8-15 15:05
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ไฟล์แนบ admin 2018-8-15 0/1319 admin 2018-8-15 14:59