แผนพัฒนาท้องถิ่น

[ 18 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/18 admin 2021-4-23 16:38
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/19 admin 2021-4-23 16:37
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ไฟล์แนบ admin 2021-4-23 0/17 admin 2021-4-23 16:36
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ไฟล์แนบ admin 2021-1-4 0/210 admin 2021-1-4 15:28
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ไฟล์แนบ admin 2020-10-28 0/213 admin 2020-10-28 10:23
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/276 admin 2020-9-22 15:53
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ไฟล์แนบ admin 2020-9-22 0/209 admin 2020-9-22 15:43
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2020-6-15 0/595 admin 2020-6-15 14:52
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-4-20 0/770 admin 2020-4-20 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2020-2-5 0/1105 admin 2020-2-5 10:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2020-2-5 0/827 admin 2020-2-5 10:34
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2019-11-12 0/994 admin 2019-11-12 10:42
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไฟล์แนบ admin 2019-11-12 0/1205 admin 2019-11-12 10:40
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 ไฟล์แนบ admin 2019-2-26 0/2414 admin 2019-2-26 11:16
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ไฟล์แนบ admin 2019-2-4 0/1975 admin 2019-2-4 12:02
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561-2564)ครั้งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2018-10-3 0/1560 admin 2018-10-3 17:28
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม(พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2018-8-15 0/1356 admin 2018-8-15 16:22
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไฟล์แนบ admin 2018-11-8 0/1269 admin 2016-11-8 12:30