รางวัลของ อบจ.ตราด

[ 5 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  รางวัลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด "ดีเด่นระดับเขต" รูปภาพที่แนบมา admin 2021-3-5 0/1313 admin 2021-3-5 13:46
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รูปภาพที่แนบมา admin 2021-3-5 0/1161 admin 2021-3-5 13:43
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส รูปภาพที่แนบมา admin 2021-3-5 0/1189 admin 2021-3-5 13:39
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 รูปภาพที่แนบมา admin 2021-3-5 0/1150 admin 2021-3-5 13:26
  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางการศึกษาดีเด่น รูปภาพที่แนบมา admin 2020-9-15 0/1375 admin 2020-9-15 15:48