ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง

[ 22 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2023-8-28 0/23 admin 2023-8-28 10:46
  ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2023-8-9 0/27 admin 2023-8-9 15:52
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศชนิด 8 ล้ ไฟล์แนบ admin 2023-8-7 0/34 admin 2023-8-7 15:40
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2023-7-19 0/83 admin 2023-7-19 12:07
  ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาของรถฟาร์มแทรคเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2023-6-14 0/154 admin 2023-6-14 14:24
  ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/196 admin 2023-2-27 16:44
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/159 admin 2023-2-27 16:34
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคุมสะพานทางเดินเท้าฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไฟล์แนบ admin 2023-2-16 0/197 admin 2023-2-16 11:08
  ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริวเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2023-2-10 0/191 admin 2023-2-10 11:14
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 หมู่ที่ 8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/195 admin 2023-2-2 11:57
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารรับรองศูนย์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/188 admin 2023-2-2 11:47
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 8 ม.1 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/195 admin 2023-2-2 10:57
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เสมอราษฎร์ ม.8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/189 admin 2023-2-2 10:50
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแขวน - ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/196 admin 2023-2-2 10:40
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ม.4 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/210 admin 2023-1-19 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/227 admin 2023-1-19 11:58
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/674 admin 2022-5-16 15:47
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/583 admin 2022-3-28 11:19
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและราคากลาง ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/570 admin 2022-3-25 11:38
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2727 admin 2019-8-9 12:43