ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง

[ 8 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ม.4 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/27 admin 2023-1-19 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/25 admin 2023-1-19 11:58
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/460 admin 2022-5-16 15:47
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/369 admin 2022-3-28 11:19
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและราคากลาง ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/367 admin 2022-3-25 11:38
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2524 admin 2019-8-9 12:43
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2169 admin 2019-8-9 12:42
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/1930 admin 2019-8-9 12:40