ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง

[ 17 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ราคากลางก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/29 admin 2023-2-27 16:44
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2023-2-27 0/28 admin 2023-2-27 16:34
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคุมสะพานทางเดินเท้าฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไฟล์แนบ admin 2023-2-16 0/50 admin 2023-2-16 11:08
  ตารางแสดงงวงเงินงบประมาณที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริวเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2023-2-10 0/54 admin 2023-2-10 11:14
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาภักดี 8 หมู่ที่ 8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/62 admin 2023-2-2 11:57
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารรับรองศูนย์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/57 admin 2023-2-2 11:47
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 8 ม.1 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/56 admin 2023-2-2 10:57
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เสมอราษฎร์ ม.8 ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/55 admin 2023-2-2 10:50
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแขวน - ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2023-2-2 0/61 admin 2023-2-2 10:40
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสือดาวใน ม.4 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/72 admin 2023-1-19 12:01
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ไฟล์แนบ admin 2023-1-19 0/69 admin 2023-1-19 11:58
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก ไฟล์แนบ admin 2022-5-16 0/512 admin 2022-5-16 15:47
  ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ 1 ไฟล์แนบ admin 2022-3-28 0/411 admin 2022-3-28 11:19
  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและราคากลาง ไฟล์แนบ admin 2022-3-25 0/411 admin 2022-3-25 11:38
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอเขาสมิง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2577 admin 2019-8-9 12:43
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/2212 admin 2019-8-9 12:42
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/1968 admin 2019-8-9 12:40