แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[ 15 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดตราด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ไฟล์แนบ admin 2023-6-1 0/149 admin 2023-6-1 09:41
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ admin 2023-6-1 0/123 admin 2023-6-1 09:40
  รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดื่อน ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/191 admin 2023-4-21 16:49
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ(พ.ศ.2566-2570) ไฟล์แนบ admin 2022-10-25 0/386 admin 2022-10-25 14:38
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-10-25 0/343 admin 2022-10-25 14:35
  รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/636 admin 2022-4-25 14:04
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/565 admin 2022-4-25 13:57
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ไฟล์แนบ admin 2021-11-4 0/1061 admin 2021-11-4 10:26
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2021-4-26 0/1077 admin 2021-4-26 12:13
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-10-30 0/960 admin 2020-10-30 13:53
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2020-5-5 0/1415 admin 2020-5-5 16:56
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-11-11 0/1785 admin 2019-11-11 12:30
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (จังหวัดตราด) ไฟล์แนบ admin 2019-6-19 0/2492 admin 2019-6-19 16:18
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2019-5-23 0/2455 admin 2019-5-23 11:05
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ไฟล์แนบ admin 2018-11-8 0/2173 admin 2018-11-8 11:02