มาตรฐานการปฏิบัติงาน

[ 6 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/437 admin 2022-4-25 15:38
  คู่มือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/340 admin 2022-4-25 15:36
  รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/700 admin 2021-5-13 14:11
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดงบประมาณเงินอุดหนุน ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/616 admin 2021-5-13 14:09
  รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/629 admin 2021-5-13 14:07
  คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ไฟล์แนบ admin 2020-7-15 0/1100 admin 2020-7-15 13:49