การป้องกันการทุจริต

[ 10 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไฟล์แนบ admin 2022-4-26 0/393 admin 2022-4-26 12:36
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ admin 2022-4-26 0/336 admin 2022-4-26 12:35
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/315 admin 2022-4-25 15:00
  รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/304 admin 2022-4-25 14:58
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/880 admin 2021-5-13 14:23
  รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/866 admin 2021-5-13 14:22
  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1462 admin 2020-7-13 15:57
  ่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1200 admin 2020-7-13 15:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1597 admin 2020-7-13 15:54
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/1674 admin 2020-7-13 15:53