การป้องกันการทุจริต

[ 6 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/276 admin 2021-5-13 14:23
  รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ไฟล์แนบ admin 2021-5-13 0/240 admin 2021-5-13 14:22
  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/883 admin 2020-7-13 15:57
  ่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/806 admin 2020-7-13 15:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/834 admin 2020-7-13 15:54
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ไฟล์แนบ admin 2020-7-13 0/840 admin 2020-7-13 15:53