การป้องกันการทุจริต

[ 27 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ไฟล์แนบ admin 2023-4-28 0/184 admin 2023-4-28 13:21
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ admin 2023-4-28 0/141 admin 2023-4-28 13:20
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ไฟล์แนบ admin 2023-4-28 0/166 admin 2023-4-28 13:17
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ไฟล์แนบ admin 2023-4-27 0/157 admin 2023-4-27 15:34
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2023-4-27 0/141 admin 2023-4-27 15:25
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2023-4-27 0/138 admin 2023-4-27 15:24
  การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ admin 2023-4-27 0/146 admin 2023-4-27 15:20
  การจัดการความเสียงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ admin 2023-4-27 0/136 admin 2023-4-27 15:17
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/155 admin 2023-4-21 17:05
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/164 admin 2023-4-21 17:02
  รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/165 admin 2023-4-21 16:57
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/149 admin 2023-4-21 16:55
  แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/151 admin 2023-4-21 16:43
  คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/146 admin 2023-4-21 16:39
  รายงานการประเมินจริยธรรม ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/156 admin 2023-4-21 16:38
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/142 admin 2023-4-21 16:34
  แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไฟล์แนบ admin 2023-4-21 0/140 admin 2023-4-21 16:28
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไฟล์แนบ admin 2022-4-26 0/638 admin 2022-4-26 12:36
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ admin 2022-4-26 0/542 admin 2022-4-26 12:35
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ admin 2022-4-25 0/507 admin 2022-4-25 15:00